An Giang: Hàng năm thất thu kinh phí Công đoàn khoảng 10 tỉ đồng

Lên top