Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tư vấn pháp luật cho hơn 300 thanh niên, sinh viên

Một thanh niên đang được luật sư Nguyễn Văn Kha (phải), Đoàn Luật sư TPHCM, tư vấn về các loại hình  doanh nghiệp. Ảnh Nam Dương
Một thanh niên đang được luật sư Nguyễn Văn Kha (phải), Đoàn Luật sư TPHCM, tư vấn về các loại hình doanh nghiệp. Ảnh Nam Dương