Trải lòng của nữ điều dưỡng chăm sóc người “gần cõi chết”

Điều dưỡng Thu Trang chăm sóc bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy.  Ảnh: V.Q
Điều dưỡng Thu Trang chăm sóc bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: V.Q
Điều dưỡng Thu Trang chăm sóc bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: V.Q
Lên top