Trại hè công đoàn dành cho con công nhân

Trại hè Thanh Đa trở thành sân chơi bổ ích cho con CNVC-LĐ TP suốt 40 năm qua - Ảnh: L.T
Trại hè Thanh Đa trở thành sân chơi bổ ích cho con CNVC-LĐ TP suốt 40 năm qua - Ảnh: L.T
Trại hè Thanh Đa trở thành sân chơi bổ ích cho con CNVC-LĐ TP suốt 40 năm qua - Ảnh: L.T
Lên top