Thủ tục đình công còn rườm rà, phức tạp!

Một cuộc ngừng việc tự phát của CN ở một Cty Hàn Quốc ở KCN Tân Thuận, TPHCM.
Một cuộc ngừng việc tự phát của CN ở một Cty Hàn Quốc ở KCN Tân Thuận, TPHCM.