Tăng ca là nhu cầu của giới chủ hay của công nhân?

Công nhân ngưng việc yêu cầu tăng lương tại một DN ở TPHCM.
Công nhân ngưng việc yêu cầu tăng lương tại một DN ở TPHCM.