Sếp chúng tôi không chỉ trả lương!

Sự chăm lo thực tâm của ban giám đốc dành cho người lao động là yếu tố giúp người lao động gắn bó với công ty (Ảnh minh họa). Ảnh: L.T
Sự chăm lo thực tâm của ban giám đốc dành cho người lao động là yếu tố giúp người lao động gắn bó với công ty (Ảnh minh họa). Ảnh: L.T