Phúc lợi nhiều hơn cho đoàn viên

Công nhân mua sắm tại Siêu thị Công đoàn KCX Tân Thuận - Ảnh: Q.T
Công nhân mua sắm tại Siêu thị Công đoàn KCX Tân Thuận - Ảnh: Q.T
Công nhân mua sắm tại Siêu thị Công đoàn KCX Tân Thuận - Ảnh: Q.T
Lên top