Những người thợ “nhiệt huyết, đi đầu”

Anh Nguyễn Văn Trọn (bên trái) cùng đồng nghiệp kiểm tra hộp bảo vệ điện kế có gắn kính cường lực.
Anh Nguyễn Văn Trọn (bên trái) cùng đồng nghiệp kiểm tra hộp bảo vệ điện kế có gắn kính cường lực.
Anh Nguyễn Văn Trọn (bên trái) cùng đồng nghiệp kiểm tra hộp bảo vệ điện kế có gắn kính cường lực.
Lên top