“Người như vậy thì đừng mong làm việc lâu dài ở đâu”

Ở đời, cái gì phải đổ mồ hôi nước mắt ra đạt được mới quý, công việc cũng vậy. Ảnh  minh họa
Ở đời, cái gì phải đổ mồ hôi nước mắt ra đạt được mới quý, công việc cũng vậy. Ảnh minh họa