Một viễn cảnh... hụt hơi!

Công nhân tranh thủ làm thêm ban đêm để trang trải cuộc sống - Ảnh: L.TUYẾT
Công nhân tranh thủ làm thêm ban đêm để trang trải cuộc sống - Ảnh: L.TUYẾT
Công nhân tranh thủ làm thêm ban đêm để trang trải cuộc sống - Ảnh: L.TUYẾT
Lên top