Một số quy định về BHXH và BHYT

Đơn vị sử dụng lao động phải báo giảm lao động ngay khi NLĐ xin nghỉ việc để không phải đóng BHYT cho tháng kế tiếp. Ảnh Nam Dương
Đơn vị sử dụng lao động phải báo giảm lao động ngay khi NLĐ xin nghỉ việc để không phải đóng BHYT cho tháng kế tiếp. Ảnh Nam Dương