Làm gì khi mới 40 đã hết tuổi... tuyển dụng!

Tuổi làm việc của lao động nữ ngày càng ngắn lại, họ khó tìm được việc làm mới khi bước sang tuổi ngoài 35 - Ảnh: L.T
Tuổi làm việc của lao động nữ ngày càng ngắn lại, họ khó tìm được việc làm mới khi bước sang tuổi ngoài 35 - Ảnh: L.T