Kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đổi mới, vì đoàn viên, người lao động

Cán bộ công đoàn tư vấn, giải thích cho công nhân trong một cuộc tranh chấp lao động tập thể tại TPHCM - Ảnh: L.T
Cán bộ công đoàn tư vấn, giải thích cho công nhân trong một cuộc tranh chấp lao động tập thể tại TPHCM - Ảnh: L.T
Cán bộ công đoàn tư vấn, giải thích cho công nhân trong một cuộc tranh chấp lao động tập thể tại TPHCM - Ảnh: L.T
Lên top