Kiên trì, sáng tạo thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên”

Cty CP SX Nông sản Kim Sáng tri ân đoàn viên CĐ Cty TNHH Nidec Copal - Ảnh: L.T
Cty CP SX Nông sản Kim Sáng tri ân đoàn viên CĐ Cty TNHH Nidec Copal - Ảnh: L.T
Cty CP SX Nông sản Kim Sáng tri ân đoàn viên CĐ Cty TNHH Nidec Copal - Ảnh: L.T
Lên top