“Không lẽ ổng khó thì bó tay?”

Công nhân Cty Nidec VN mua gạo ưu đãi do Cty Kim Sáng cung cấp theo chương trình "Năm vì lợi ích đoàn viên" - Ảnh: L.T
Công nhân Cty Nidec VN mua gạo ưu đãi do Cty Kim Sáng cung cấp theo chương trình "Năm vì lợi ích đoàn viên" - Ảnh: L.T
Công nhân Cty Nidec VN mua gạo ưu đãi do Cty Kim Sáng cung cấp theo chương trình "Năm vì lợi ích đoàn viên" - Ảnh: L.T
Lên top