Học để mình không bị tụt lại phía sau

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường phát biểu động viên các học viên của lớp đại học - ẢNH: K.ĐỒNG
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường phát biểu động viên các học viên của lớp đại học - ẢNH: K.ĐỒNG
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường phát biểu động viên các học viên của lớp đại học - ẢNH: K.ĐỒNG
Lên top