Giúp đoàn viên tiết kiệm ít nhất 15% chi phí sinh hoạt

Đoàn viên CĐ, NLĐ mua gạo theo chương trình “Gạo sạch cho CN” do CĐ KCN - KCX TPHCM phối hợp với Cty TNHH sản xuất chế biến nông sản  Kim Sáng triển khai - Ảnh: L.T
Đoàn viên CĐ, NLĐ mua gạo theo chương trình “Gạo sạch cho CN” do CĐ KCN - KCX TPHCM phối hợp với Cty TNHH sản xuất chế biến nông sản Kim Sáng triển khai - Ảnh: L.T
Đoàn viên CĐ, NLĐ mua gạo theo chương trình “Gạo sạch cho CN” do CĐ KCN - KCX TPHCM phối hợp với Cty TNHH sản xuất chế biến nông sản Kim Sáng triển khai - Ảnh: L.T
Lên top