Giỏi nghề để giữ việc

Các thí sinh thực hành trong Hội thi thợ giỏi ngành trồng trọt Sagri. Ảnh: Quốc Thiên
Các thí sinh thực hành trong Hội thi thợ giỏi ngành trồng trọt Sagri. Ảnh: Quốc Thiên
Các thí sinh thực hành trong Hội thi thợ giỏi ngành trồng trọt Sagri. Ảnh: Quốc Thiên
Lên top