Giá như ngày đó đừng ham lương cao!

Người lao động gắn bó với doanh nghiệp không chỉ là tiền lương mà còn là phúc lợi (Ảnh minh họa - Một cuộc thi nấu ăn được công đoàn và doanh nghiệp tổ chức, tạo sân chơi cho người lao động) - Ảnh: L.T
Người lao động gắn bó với doanh nghiệp không chỉ là tiền lương mà còn là phúc lợi (Ảnh minh họa - Một cuộc thi nấu ăn được công đoàn và doanh nghiệp tổ chức, tạo sân chơi cho người lao động) - Ảnh: L.T
Người lao động gắn bó với doanh nghiệp không chỉ là tiền lương mà còn là phúc lợi (Ảnh minh họa - Một cuộc thi nấu ăn được công đoàn và doanh nghiệp tổ chức, tạo sân chơi cho người lao động) - Ảnh: L.T
Lên top