Doanh nghiệp Quảng Nam thiếu lao động nhưng người dân không tìm được việc

Các doanh nghiệp ở Quảng Nam đang tuyển hơn 4.000 lao động. Ảnh: Thanh Chung
Các doanh nghiệp ở Quảng Nam đang tuyển hơn 4.000 lao động. Ảnh: Thanh Chung
Các doanh nghiệp ở Quảng Nam đang tuyển hơn 4.000 lao động. Ảnh: Thanh Chung
Lên top