Để lao động trẻ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cho ngành mới

Ngành năng lượng sạch được dự báo sẽ phát triển nhanh và cần lượng lớn đội ngũ nhân lực.
Ngành năng lượng sạch được dự báo sẽ phát triển nhanh và cần lượng lớn đội ngũ nhân lực.
Ngành năng lượng sạch được dự báo sẽ phát triển nhanh và cần lượng lớn đội ngũ nhân lực.
Lên top