Đâu phải Tết lúc nào cũng vui!

Một gia đình công nhân tham ở lại TPHCM ăn Tết tham gia chương trình Tết sum vầy do Công đoàn Dệt May TPHCM tổ chức. Những chương trình nghĩa tình  do Công đoàn tổ chức  phần nào giúp anh chị em vơi đi nỗi nhớ quê.
Một gia đình công nhân tham ở lại TPHCM ăn Tết tham gia chương trình Tết sum vầy do Công đoàn Dệt May TPHCM tổ chức. Những chương trình nghĩa tình do Công đoàn tổ chức phần nào giúp anh chị em vơi đi nỗi nhớ quê.