Công nhân không có ngày nghỉ cố định

CNLĐ cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý để chăm sóc con cái - Ảnh: L.TUYẾT
CNLĐ cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý để chăm sóc con cái - Ảnh: L.TUYẾT
CNLĐ cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý để chăm sóc con cái - Ảnh: L.TUYẾT
Lên top