Cô hiệu trưởng tận tâm với nghề

Cô Phan Thị Thuỳ Trang - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hưng Định đạt giải Nhất hội thi cán bộ quản lý giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016.
Cô Phan Thị Thuỳ Trang - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hưng Định đạt giải Nhất hội thi cán bộ quản lý giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016.