Chăm lo toàn diện cho đoàn viên

Công ty Điện lực Thủ Đức phối hợp cùng Công đoàn các KCX-KCN TP HCM và LĐLĐ quận Thủ Đức kiểm tra bán điện đúng giá cho công nhân nhà trọ.
Công ty Điện lực Thủ Đức phối hợp cùng Công đoàn các KCX-KCN TP HCM và LĐLĐ quận Thủ Đức kiểm tra bán điện đúng giá cho công nhân nhà trọ.
Công ty Điện lực Thủ Đức phối hợp cùng Công đoàn các KCX-KCN TP HCM và LĐLĐ quận Thủ Đức kiểm tra bán điện đúng giá cho công nhân nhà trọ.
Lên top