Trường Sa và nhà giàn DK1: Hành trình của trái tim

Đoàn kiều bào giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG
Đoàn kiều bào giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG
Đoàn kiều bào giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG
Lên top