Tết thuyền ở làng chài “hiệp sĩ”

Dân làng chài ra khơi.  Ảnh: H.N
Dân làng chài ra khơi. Ảnh: H.N
Dân làng chài ra khơi. Ảnh: H.N
Lên top