Kỷ niệm một thời làm báo Lao Động:

Nhớ chuyến đi xe máy xuyên Việt 23 năm về trước

Lên top