Hạ Long dưới đôi cánh thủy phi cơ

Hình ảnh Vịnh Hạ Long dưới cánh thủy phi cơ. Ảnh: T.H
Hình ảnh Vịnh Hạ Long dưới cánh thủy phi cơ. Ảnh: T.H
Hình ảnh Vịnh Hạ Long dưới cánh thủy phi cơ. Ảnh: T.H
Lên top