10 Hoạt động tiêu biểu của của tổ chức công đoàn năm 2018

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Ảnh: SƠN TÙNG
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Ảnh: SƠN TÙNG
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top