Cơ quan chức năng chưa trả lời công văn của Báo Lao Động

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa