Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cơ quan chức năng chưa trả lời công văn của Báo Lao Động