Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Siêu dự án nghỉ dưỡng hơn 8.000 tỉ đồng tại Đồ Sơn sẽ như thế nào?