Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quyên góp gần 600 triệu đồng ủng hộ học sinh vùng biển