Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nước ô nhiễm gây cá chết, ngư dân Vũng Tàu thiệt hại hơn 8 tỷ đồng