Những tình tiết đáng ngờ trong vụ 5 phu trầm bị giết