Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Long An: Giới thiệu việc làm cho 75 lao động