Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khen thưởng 51 người và việc tốt trong lũ lụt