Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khai trương Trung tâm Khai thác bưu chính Quốc tế