Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới