Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Viết tiếp vụ “Xã hội đen lộng hành - chính quyền làm ngơ” ở Hưng Yên:

Công an “bất động” khi "xã hội đen" chém dân