Xử trí ban đầu sao cho an toàn với người bệnh đột quỵ?

BS.CKI. Trần Quốc Tuấn - Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - đang khám cho bệnh nhân đột quỵ.
BS.CKI. Trần Quốc Tuấn - Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - đang khám cho bệnh nhân đột quỵ.