Xe đạp tre nơi làng nghề truyền thống

Anh Trì Cảnh bên chiếc xe đạp bằng tre độc đáo - Ảnh: TRẦN LƯU
Anh Trì Cảnh bên chiếc xe đạp bằng tre độc đáo - Ảnh: TRẦN LƯU
Anh Trì Cảnh bên chiếc xe đạp bằng tre độc đáo - Ảnh: TRẦN LƯU
Lên top