Vui buồn những phận người “hấp” đời mình trong lò cá

Từ 1 giờ sáng, những lò hấp cá đã bắt đầu đỏ lửa.
Từ 1 giờ sáng, những lò hấp cá đã bắt đầu đỏ lửa.
Từ 1 giờ sáng, những lò hấp cá đã bắt đầu đỏ lửa.
Lên top