Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Vua” gà Đông Tảo trên đất Đồng Nai

Ông Tuấn và những con gà Đông Tảo có cặp chân khủng.
Ông Tuấn và những con gà Đông Tảo có cặp chân khủng.