Vụ thuế nhập khẩu trứng Artemia: Thủ tướng đã tạo động lực, nhưng doanh nghiệp vẫn bị "đe dọa" truy thu thuế

Doanh nghiệp nuôi tôm phấn khởi vui mừng khi Chính phủ ban hành Nghị định 122 chấp thuận đưa mức thuế nhập khẩu mặt hàng trứng Artemia từ 3% về 0%.
Doanh nghiệp nuôi tôm phấn khởi vui mừng khi Chính phủ ban hành Nghị định 122 chấp thuận đưa mức thuế nhập khẩu mặt hàng trứng Artemia từ 3% về 0%.