“Vỡ trận” quy hoạch taxi, giao thông TPHCM tắc nghẽn

Mỗi ngày có khoảng 4.000 - 5.000 lượt taxi ra vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất khiến giao thông các trục đường xung quanh sân bay quá tải.
Mỗi ngày có khoảng 4.000 - 5.000 lượt taxi ra vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất khiến giao thông các trục đường xung quanh sân bay quá tải.