Vợ ly thân có được hưởng di sản của chồng?

Vợ ly thân vẫn được hưởng di sản của chồng theo pháp luật nếu không có di chúc. Ảnh ST
Vợ ly thân vẫn được hưởng di sản của chồng theo pháp luật nếu không có di chúc. Ảnh ST
Vợ ly thân vẫn được hưởng di sản của chồng theo pháp luật nếu không có di chúc. Ảnh ST
Lên top