Việt kiều từ Campuchia về Bình Phước và Tây Ninh: Bộn bề khó khăn, nhưng không để dân đói

Vào tháng 9.2016, một nhóm các nhà từ thiện đã mang lương thực hỗ trợ hàng trăm hộ Việt kiều hồi hương ở Bình Phước và Tây Ninh.
Vào tháng 9.2016, một nhóm các nhà từ thiện đã mang lương thực hỗ trợ hàng trăm hộ Việt kiều hồi hương ở Bình Phước và Tây Ninh.